Valdyba

Valdyba

Pirmininkė: Inga Biguzienė
Pavaduotoja: Aušra Rušaitė
Valdybos nariai:
Marija Litvinaitė
Rolandas Biguzas
Sigita Slipčenko
Violeta Dobrovolskienė
Lina Urbonienė
Darius Smilinskas
Daiva Kripaitytė
Vida Kripaitytė-Helland
Ruslanas Kovalenko