Galerija

Galerija
JTO įkurimo diena

Šiame renginyje kartu su kitų Bergene gyvenančių tautų atstovais pristatėme ir lietuviškus tautinius rūbus, skambant lietuvių liaudies muzikai.